Dept. of mathematics  Výuka
 Informace pro nové studenty

 

Informace pro studenty nastupující do 1. ročníku programů EK, EEM a BIO

V prvním semestru vás čekají dva matematické předměty - Lineární algebra (B0B01LAGA) a Matematická analýza 1 (B0B01MA1A). Abyste tyto předměty snáze zvládali, doporučujeme vám, abyste si ještě před začátkem školního roku ověřili a případně doplnili své znalosti středoškolské matematiky. Použít můžete např. skripta

   M. Hyánková, V. Sedláčková: Matematicko-fyzikální seminář. Matematika.

Elektronickou verzi jednotlivých kapitol skript najdete v následující tabulce. Pokud není uvedeno u kapitoly jinak, je třeba znát látku celé kapitoly už na začátku semestru.

 KapitolaPoznámka
 1.  Rovnice, nerovnice a soustavy    
 2.  Funkce a jejich grafy    
 3.  Exponenciální a logaritmická funkce    
 4.  Goniometrie   kromě části Použití v Matematice 1 na str. 41
 5.  Posloupnosti, geometrická řada a kombinatorika   pouze 5.1 - 5.3, 5.7, 5.11, 5.12 do řešeného příkladu 7 a 5.13 do neřešeného příkladu 3
 6.  Analytická geometrie lineárních a kvadratických útvarů v rovině   pouze 6.1 - 6.3, 6.11 neřešený příklad 1 (ostatní látku použijete v druhém semestru)
 7.  Komplexní čísla