Dept. of mathematics  Výuka
 Přijímací řízení

Přijímací zkouška z matematiky

Přijímací zkouška z matematiky probíhá formou písemného uzavřeného testu. Zadání obsahuje 15 úloh a u každé z nich je nabídnuto 5 odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Na přiloženém formuláři vyznačíte u každé otázky odpověď, kterou považujete za správnou.

Celý test je hodnocen 20 body, 10 úloh je ohodnoceno 1 bodem a 5 je oceněno 2 body. Bodové hodnocení úlohy je uvedeno v zadání každé z nich.

V průběhu přijímací zkoušky není možné používat kalkulačku ani Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy ap. V žádném případě není tolerována komunikace s dalšími uchazeči o studium a s jinými osobami mimo posluchárnu (např. pomocí mobilního telefonu - ten nelze využít ani jako kalkulačku, hodiny ap.).

Stručné shrnutí hlavních témat je volně dostupné v cyklu videopřednášek doc. Mgr. Petra Habaly, Ph.D.

Pro přípravu k přijímací zkoušce byly už dříve zpracovány monografie:

Kolektiv (Černý, Černá, Gemperle, Hájková, Kočandrlová, Průcha, Taufer): Matematika. Přijímací zkoušky na ČVUT, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2005, 2. vydání 2007

Hyánková, Sedláčková: Matematika pro zájemce o studium na vysokých školách, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001

A spousta dalších publikací.

Případně lze využít i další materiály k ověření znalostí středoškolské matematiky nebo KURZmat FEL, který je ale určen zvláště pro zářijový mimořádný termín.

Publikace a další literaturu je možné zakoupit například v

Univerzitním knihkupectví odborné literatury (budova NTK)
Technická 6, 160 80, Praha 6
tel.: +420 224 355 003
Info o prodeji: https://eobchod.cvut.cz/info/jak_nakupovat
Další informace především organizačního rázu získáte na stránce fakulty www.feld.cvut.cz/prestudent/prijriz.html.
Zde najdete požadavky z matematiky pro přijímací řízení a vzor a podrobné řešení příjmacího testu.
Hlavní stránka