Test je sestaven z patnácti úloh s nabídnutou pěticí odpovědí ke každé úloze. Z nabídnutých odpovědí je vždy pouze jedna správná. U každé úlohy smí být jako správná označena pouze jedna odpověď, pokud jich označíte více, je odpověď považována za chybnou. Správná odpověď je hodnocena jedním (úlohy 1 - 10) nebo dvěma body (úlohy 11 - 15), hodnocení je uvedeno u textu každé úlohy.

Na vyřešení úloh máte 90 minut času. Pomocné výpočty provádějte na volné listy, které odevzdáte spolu se zadáním.

Ukázka formuláře pro vyznačení odpovědí.Vzor zadáníŘešení


Řešení


Řešení


Řešení


Řešení


Řešení


Řešení


Řešení


Řešení


Řešení


Řešení


Řešení


Řešení


Řešení


Řešení


Ukázka formuláře pro vyznačení odpovědí.