Přijímací řízení FEL ČVUT 20??
písemná zkouška z matematiky
Příjmení a jméno uchazeče (čitelně):
 


   Než začnete zpracovávat otázky, resp. příklady, napište číslo testu, který Vám by právě přidělen, do tohoto rámečku:

 


   Test je sestaven z patnácti úloh s nabídnutou pěticí odpovědí u každé úlohy. Z nabídnutých odpovědí je vždy pouze jedna správná. Odpověď, kterou považujete za správnou, označte zakroužkováním a přeškrtnutím příslušného písmene, např. - . Pokud potřebujete toto označení zrušit, symbol začerněte, např. -. U každé úlohy smí být jako správná označena pouze jedna odpověď, pokud jich označíte více, je odpověď na úlohu považována za chybnou.

   Na vyřešení úloh máte 70 minut času. Správná odpověď je hodnocena jedním nebo dvěma body, hodnocení je uvedeno u textu každé úlohy.

   Pomocné výpočty provádějte na volné listy, které odevzdáte spolu se zadáním a tímto listem.Řešení:

1.

a

b

c

d

e

11.

a

b

c

d

e

2.

a

b

c

d

e

12.

a

b

c

d

e

3.

a

b

c

d

e

13.

a

b

c

d

e

4.

a

b

c

d

e

14.

a

b

c

d

e

5.

a

b

c

d

e

15.

a

b

c

d

e

6.

a

b

c

d

e

           

7.

a

b

c

d

e

           

8.

a

b

c

d

e

           

9.

a

b

c

d

e

           

10.

a

b

c

d

e

           


Hodnocení:
  
Počet bodů: ................................. Opravil: .............................................