Dept. of mathematics Různé
Server leibniz


Gottfreid Wilhelm Leibniz (1646-1716)

Obsah

Úvod

Server leibniz má čtyři procesory AMD Opteron 848 2,2GHz/1024k a je osazen 4GB paměti RAM (plus další 4GB pro swap). Instalován je operační systém Linux. Disky pracují na Fast-160 Wide SCSI (320MB/s) sběrnici. V současné době jsou připojeny tři disky o celkové kapacitě 290GB.

Server má hlavně sloužit pro studentské účty. Studenti, kteří se přihlásí na předměty vypisované katedrou matematiky, dostanou na tomto serveru účet.

Studenti se mohou připojovat k serveru v textovém režimu pomocí protokolu ssh nebo v plném grafickém režimu (spuštěním X-terminálu proti serveru leibniz, viz níže). Mohou využívat e-mailové adresy související s účtem: username@leibniz.feld.cvut.cz a spouštět aplikace na serveru leibniz odkudkoli. Mohou prezentovat svou práci (pouze související se zadanými úkoly z matematického předmětu!!) na WWW serveru http://leibniz.feld.cvut.cz za použití adresy http://leibniz.feld.cvut.cz/~username.

Studenti dostávají účet na serveru jen na přechodnou dobu pro vypracování úkolů spojených se zvoleným matematickým předmětem.

Předpokládá se, že uživatelé disponující účty ne serverech katedry matematiky nebudou vědomně znemožňovat běžný provoz lokální sítě ani jiných systémů dosažitelných z tohoto serveru globální sítí Internet. To znamená, že nebudou vyvíjet žádné aktivity ke znemožnění nebo zkomplikování práce jiných uživatelů a nebudou používat žádné postupy vedoucí k překonání běžných bezpečnostních zábran používaných v lokální síti i na Internetu. WWW server ani e-mailovou adresu nebudou používat ke komerčním účelům nesouvisejících s provozem školy a při komunikaci v Internetu budou dodržovat běžné zásady slušnosti. Nedodržení těchto podmínek povede k okamžitému odebrání účtu a případným dalším administrativním postihům.

Přesněji jsou povinnosti uživatelů sítě ČVUT formulovány v Příkazu rektora č. 8/99 ze dne 1. července 1999. Každý uživatel sítě ČVUT musí být obeznámen s tímto dokumentem a musí jej dodržovat.

Počítač leibniz slouží jako:

Za nejdůležitější považuji právě poslední vlastnost, tj. že se počítač leibniz dá použít jako server X aplikací například z Xappealu v DOSu nebo z jiného X window systemu v UNIXu.

Připojení pomocí X

Pokud máte na svém počítači spuštěn X window system, můžete kteroukoli aplikaci ze serveru leibniz spustit pomocí ssh. Například po ssh -X leibniz a po zadání hesla můžete z příkazového řádku spouštět grafické aplikace na serveru. Grafické rozhraní aplikace se přitom "promítne" na vašem lokálním počítači.

Můžete též využít některý z window managerů ze serveru a degradovat svůj lokální počítač jen na X terminál. Popíšeme nyní, jak to udělat.

Na lokálním počítači musíte spustit tzv. X-terminál (přesněji program "X server") s připojením na aplikační server leibniz. Pokud máte UNIXový operační systém, stačí, když napíšete:

X -query leibniz.feld.cvut.cz

a počkáte si na grafickou výzvu k přihlášení do serveru. Toto můžete udělat kdekoli, kde máte dostatečně rychlý přístup do Internetu. Za bezpečné se ovšem považuje toto přihlášení jen v učebně katedry matematiky, neboť heslo pro přihlášení do serveru není v tomto případě pro přenos k serveru šifrováno.

Budete-li si sami konfigurovat svůj X-terminál, nezapomeňte pro něj instalovat české ISO-8859-2 fonty. Fonty nemusíte shánět, pokud máte X-terminál s možností dynamicky načítat fonty z font serveru. V takovém případě přidejte do konfiguračního souboru vašeho X-terminálu následující cestu k fontům:

tcp/newton.feld.cvut.cz:7000

V počítačové učebně katedry matematiky je vyvolání X-terminálu s připojením na server leibniz automaticky provedeno po zadání uživatelského jména leibniz. Postupujte takto:

  1. Po nabootování opusťe první grafický terminál a přejděte do textového terminálu pomocí Alt-Ctrl-F1.
  2. Na login prompt odpovězte uživatelským jménem leibniz. Heslo není třeba vyplňovat. Otevře se grafika a můžete se přihlásit do leibnize pod svým uživatelským jménem a heslem.
  3. Po ukončení práce ukončíte grafiku pomocí Alt-Ctrl-Backspace. Všechny otevřené procesy tohoto sezení na leibnizovi se tím ukončí.
  4. Počítač vypněte až po zaparkování systému pomocí Alt-Ctrl-Del.

V učebně můžete použít i lokální textové konzole (přepnutím pomocí Alt-Ctrl-F1Alt-Ctrl-F6). Z nich můžete otevřít další grafická sezení na serveru dalším vyplněním login jména leibniz. Mezi grafickými sezeními přepínáte pomocí Alt-Ctrl-F7Alt-Ctrl-F12. První grafický terminál (Alt-Ctrl-F7) je lokální grafické prosředí toho počítače, u kterého sedíte. V přihlašovacím okně tohoto lokálního terminálu máte alternativní možnost vypnout počítač tlačítkem "Shutdown".

Program realizující X-terminál, který vám umožní připojit se graficky k serveru, můžete spustit i v neUNIXovém operačním systému. Existují prý i verze pro MS Windows.

Výběr window manageru

Grafické přihlašovací okénko serveru leibniz nabízí uživateli výběr mezi několika window managery. Window manager je program, který určuje vzhled a vlastnosti okýnek a celého pracovního prostředí uživatele.

Jako první je nastaven starý window manager fvwm, který je implicitní i pro server newton. Tento window manager z konzervativních důvodů používá správce sítě, a proto jedině tento manager bude mít upravenu nabídku programů podle aktuální situace. Jeho další výhodou je fakt, že je ve své výchozí konfiguraci nenáročný na množství alokovaných systémových prostředků, takže je i docela rychlý.

Uživatel může vyzkoušet a používat i jiné window managery (kde, gnome). Pod nabídkou anotherlevel se tradičně skrývá fvwm95 a nextstep. Mezi nimi lze přepínat i "za chodu" po přihlášení. Na rozdíl od MS Windows uživatelé zjistí, že svět různých koncepcí práce s okýnky je docela pestrý a že neexistuje jen "jediná správná cesta".

Konfigurace pro uživatele newtona

Zaměstnanci katedry matematiky mají primárně konto na serveru newton. Pokud chtějí mít konto i na leibnizovi, musejí o to požádat (konto nikomu nezřizuji automaticky) a musejí pak rozhodnout, jak nakládat s poštou, která přijde na leibnize a nikoli na oficiální adresu jmeno@math.feld.cvut.cz. Doporučuji v takovém případě vytvořit v domovském adresáři na leibnizovi soubor .forwards takto:

echo jmeno@math.feld.cvut.cz > .forwards

kde "jmeno" je Vaše logovací jméno na newtonovi. Pošta, kterou někdo (třeba omylem) pošle na adresu jmeno@leibniz.feld.cvut.cz pak nezůstane na tomto serveru bez povšimnutí, ale automaticky se přesměruje na oficiální adresu naší katedry.

Pokud chcete přecházet bez zadávání hesla na server leibniz (položka Terminál (leibniz) v hlavní nabídce na newtonovi), pak je nutno při prvním vstupu zadat heslo a dále vytvořit soubor .shosts takto:

echo newton.feld.cvut.cz jmeno > .shosts

kde "jmeno" je Vaše logovací jméno na newtonovi.


Hlavní stránka