Dept. of mathematics Různé
Správa pošty na naší katedře


Oficiální adresa

Poštovní adresa pro uživatele sítě katedry matematiky je username@math.feld.cvut.cz, kde username je uživatelské jméno. Při použití tohoto jména se pošta doručí přímo na server katedry matematiky.

Poštovní adresa pro studenty i pracovníky fakulty elektrotechnické je také username@fel.cvut.cz. Každý zaměstnanec má nastaven z této adresy alias na konkrétní adresu, kam se má dopis skutečně doručit. Pozor: implicitní alias pro nového zaměstnance směřuje kamsi na FELNET, což je pro uživatele katedry matematiky většinou nepraktické. Přesměrujte si tento alias například na username@math.feld.cvut.cz.

Informace o konfiguraci mailového serveru včetně fitrování spamů a virů

Od letních prázdnin 2004 bude/je v provozu nový server russell, který filtruje spamy a viry.

Prosím, přečtěte si o tom tento dokument.

Webmail pro uživatele katederní sítě

Od léta 2004 je v provozu webový přístup k poště pro zaměstnance katedry.
Hlavní stránka