Dept. of mathematics Různé
Správa pošty na naší katedře


Oficiální adresa

Poštovní adresa pro uživatele sítě katedry matematiky je username@math.feld.cvut.cz, kde username je uživatelské jméno.

Uživatelská jména jsou většinou odvozena z příjmení uživatele tak, že jsou případně zkrácena na osm nebo méně znaků. Například Jan Hamhalter má username hamhalte. Seznam uživatelských jmen naleznete zde. Hosté, kteří pobývají na naší katedře po přechodnou dobu, mají přiděleno username guest1, guest2, atd.

Studenti mají uživatelská jména začínající písmenem x. Většinou ale poštovní schránky pro studenty na naší katedře nezřizujeme, protože tuto službu jim poskytují jejich odborné katedry.

Někteří uživatelé jsou registrováni ve fakultním serveru a lze jim tedy posílat dopisy na adresu name@feld.cvut.cz nebo dokonce name@fel.cvut.cz. Z této adresy je dopis automaticky přesměrován na username@math.feld.cvut.cz. Protože se ale některá jména překrývají a někteří kolegové mají na fakultní úrovni jiná name než lokální username a jiní kolegové tam nejsou registrováni vůbec, nedoporučuji tuto adresu používat.

Příjem pošty

Dopis zaslaný na platnou adresu username@math.feld.cvut.cz přijme server russell (russell.feld.cvut.cz, 147.32.244.11) prostřednictvím protokolu SMTP. Dopis se uloží do schránky podle jména uživatele. Uživatelé pak mají možnost číst tuto poštu několika různými způsoby:

Odesílání pošty

Odesílání pošty z naší katedry rovněž zprostředkovává server russell. Server vyhodnotí libovolnou internetovou adresu, kontaktuje odpovídající cílový poštovní server a odešle dopis pomocí SMTP. Snaží se tak učinit pokud možno ihned. Pokud je zrovna cílový server nedosažitelný, russell zařadí dopis do fronty a každou půl hodinu se snaží navázat spojení s cílovým serverem. Pokud se mu to nepovede do čtyř hodin, vrátí zpět odesílateli varování, že dopis zatím čeká ve frontě. V té chvíli ještě nemusí uživatel panikařit, protože o doručení se bude server russell snažit nadále každou půl hodinu celých pět dní. Teprve potom vrátí russell dopis odesílateli s konstatováním, že je nedoručitelný.

Uživatelé odesílají dopisy většinou následujícími způsoby:

Přístup k serveru russell

Na serveru russell je pro každého uživatele, který dostal na katedře přidělenu poštovní schránku, zřízeno uživatelské konto. Toto konto ale není uživatelům ze sítě pomocí běžných prostředků (telnet, ftp) přístupné. Existuje jediný terminál na katedře, ze kterého je možné se do serveru přihlásit. Z hlediska provozu serveru uživatelé zřejmě nebudou mít potřebu tento terminál využít. Výjimkou může být pouze požadavek na změnu hesla, které uživatel používá při stahování pošty pomocí POP3 nebo IMAP4 protokolu. V takovém případě je potřeba kontaktovat správce sítě.

Uživatelé, kteří nedostali přidělenu poštovní schránku (například studenti na serveru newton), nemají možnost zápisu v adresáři /var/spool/mail. Není tedy možné založit schránku ani z jiné UNIXové stanice, která tento adresář sdílí.

Přesměrování a aliasy

Pokud si uživatel přeje automatické přesměrování pošty z adresy math.feld.cvut.cz kamkoli jinam, může kontaktovat správce sítě, který mu zřídí v adresáři /var/spool/mail/forward soubor s názvem username. Tento soubor může pak uživatel naplnit řádkem, který konfiguruje přesměrování pošty stejně, jako klasické soubory .forward. Pokud je například v adresáři /var/spool/mail/forward soubor nekdo s obsahem:

   kdosi@kdesi.cz
pak veškerá pošta zaslaná na adresu nekdo@math.feld.cvut.cz bude na serveru russell automaticky přesměrována na adresu kdosi@kdesi.cz. Na této adrese je uživatel zodpovědný za to, že nekonfiguruje další přesměrování, které by v konečném důsledku vedlo k nekonečné smyčce.

Na serveru russell je spravován též centrální soubor aliasů pro adresy naší katedry. Například postmaster je přesměrován na adresu olsak. Na úrovni tohoto souboru jsou konfigurovány interní diskusní skupiny katedry a případné konverze z dlouhých jmen na username. Tento soubor je pouze v kompetenci správce systému a uživatelé do něj nemohou zasahovat.

Ochrana proti spammům

Viz tento dokument.
Hlavní stránka