Dept. of mathematics Různé
Správa pošty na naší katedře - přechod na fakultní IMAP


Oficiální adresa

Poštovní adresa pro uživatele sítě katedry matematiky je username@math.feld.cvut.cz, kde username je uživatelské jméno. Při použití tohoto jména se pošta (obvykle) doručí přímo na server katedry matematiky (russell.feld.cvut.cz).

Poštovní adresa pro studenty i pracovníky fakulty elektrotechnické je username@fel.cvut.cz. Většina zaměstnaneců katedry matematiky měla nastavený z této adresy alias na konkrétní adresu, kam se má dopis skutečně doručit - nejčastěji na username@math.feld.cvut.cz. To lze konfigurovat po přihlášení SSO na UDB FEL v záložce Editovat (Modifikace záznamu uživatele) - Cílová poštovní adresa.

Ukončení podpory russell a přechod na fakultní imap (pod správou SVTI)

Od letních prázdnin 2018 začala katedra využívat intenzivněji fakultní poštu na serveru imap.feld.cvut.cz (dále jen IMAP) a provoz už nejen morálně zastaralého serveru russell.feld.cvut.cz (dále jen MATH) bude zvolna utlumen/ukončen. Od srpna probíhá postupné (po domluvě s jednotlivými uživateli) přesměrování doručované pošty z MATH na IMAP (přesně opačně, než bylo většinou nastaveno dosud). Během září si všichni vyzkouší provoz pošty "pod obojí" - nová konfigurace poštovních klientů pro IMAP (případně poradím osobně především pro Thunderbird, konfigurace popsána i zde), přesun nebo záloha poštovních souborů, adresářů, atd. (podle individuálního nastavení uživateli).
Podporu MATH ukončíme pravděpodobně k začátku zimního semestru (1. října 2018) a pak už russell sice zůstane v provozu, ale bez záruky, až do úplného odumření. Do té doby také kontrolujte vaši MATH schránku, protože pokud vám někdo odešle mail přímo z katedry na katedru (z MATH na MATH), tak se výše popsané přesměrování nepoužije.

Poštovní adresy (i pro bývalé zaměstnance) username@math.feld.cvut.cz zůstanou zachovány "na věčné časy", ale pouze jako postfix alias v přesměrování na zvolenou/definovanou adresu (třeba i mimo doménu cvut.cz), kterou si musí každý určit sám a sdělit ji správcům pošty co nejdříve (zůstává neupřesněno pouze několik bývalých zaměstnanců, kterým tím vznikne/vzniká "mrtvá" schránka)..

Webmail pro uživatele katederní sítě

Od léta 2004 je v provozu webový přístup k poště pro zaměstnance katedry.

Fakulta nabízí už delší dobu webmail v několika volitelných módech prostřednictvím https://wimap.feld.cvut.cz/horde4/. Ten plně nahradí naši (ne)oblíbenou veverku (SquirrelMail version 1.4.23), která sice louská oříšky, ale ne českou diakritiku.


Hlavní stránka K13101, Informace o lokální počítačové síti
poslední úprava: 21. srpna 2018 (drobnosti průběžně)                         za obsah odpovídá: AN