katedra matematiky   Výzkum
  Kolokvia

 

Matematická kolokvia
katedry matematiky
FEL ČVUT

 

Zikova 4, Praha 6, 2. poschodí, místnost č. 30

 

Prof. J.D.M. Wright

On classifying small monotone complete C*-algebras

úterý 8. 9. 2009 od 14:00

Profesor J.D.M.Wright je světově uznávaný odborník v moderní matematické analýze. Přispěl výrazně k teorii operátorových algeber, teorii C*-dynamických systémů, Booleovým algebrám, klasické i nekomutativní teorii míry a integrace a matematickým základům kvantové teorie. Řada jeho výsledků se stala klasickými. Patří k nim například objasnění vztahů mezi von Neumannovými algebrami, AW*-algebrami a monotónně úplnými C*-algebrami (Kaplanského problém) a výsledek (dosažený s L.J.Buncem) o korespondenci mezi vektorovými mírami na svazech projekcí von Neumannových algeber a lineárními operátory (Mackey-Gleasonův problém). Profesor Wright působí na univerzitách v Oxfordu, Aberdeenu a Readingu. Pracoval též jako zástupce ředitele Newtonova Institutu v Cambridge. V současné době se věnuje slabě kompaktním operátorům na Banachových prostorech a klasifikaci monotónně úplných C*-algeber, které jsou jako operátorové prostory izomorfní operátorovým systémům na separabilních Hilbertových prostorech. Hlubokým výsledkům v posledně jmenované oblasti bude věnována i přednáška na Kolokviu katedry matematiky FEL ČVUT, se kterou profesor Wright dlouhodobě spolupracuje.

 

 

 

Archiv

Letní semestr 2008/2009
Letní semestr 2007/2008
Zimní semestr 2007/2008
Letní semestr 2006/2007
Zimní semestr 2006/2007