katedra matematiky   Výzkum
  Matematická kolokvia

 

Kolokvia
katedry matematiky FEL ČVUT v Praze

 

Zimní semestr 2006/2007

 

Zikova 4, Praha 6, 2. poschodí, dveře č. 30, 11:00-12:00

 

 

Libor Nentvich: Rychlé číselné algoritmy
24. 11. 2006

Faktorizace velkých čísel. Aparát kvantové mechaniky umožňuje rychlý rozklad čísel na součin prvočinitelů. To drasticky snižuje bezpečnost šifrovacích protokolů. Ukážeme Shorův algoritmus pro faktorizaci a diskrétni logaritmus.

 

Jiří Velebil: Obrázkový kalkulus pro QM
1. 12. 2006

Obrázkový kalkulus pro QM (Abramsky, Coecke, Selinger) umožňuje konceptuální uchopení formalismu některých protokolů z QM (teleportace, superdense coding). Ukážeme, jak tento kalkulus zavést, jeho výhody a nevýhody a krátce zmíníme nejnovější vývoj (klasická versus kvantová data), kalkulus spektrálních rozkladů bez biproduktu (Coecke, Pavlovic, 2006).

 

Natalia Zhukavets: Použití techniky superalgeber
8. 12. 2006

Studium podprostorů antisymetrických prvků ve spočetně generovaných algebrách se dá zjednodušit zavedením jednogenerovaných superalgeber. Zavedeme potřebné definice a ukážeme vše na příkladech.

 

Rostislav Horčík: Současné trendy v matematické fuzzy logice
15. 12. 2006

Shrneme základní motivace, které byly stimulující pro vývoj matematické fuzzy logiky a vysvětlíme, co se dnes pod pojmem matematická fuzzy logika chápe. Uvedeme hlavní směry, které se momentálně ve fuzzy logice studují. Zmíníme několik hlavních výsledků, kterých přednášející dosáhl v posledních letech.