katedra matematiky   Výzkum
  Kolokvia

 

Matematická kolokvia
katedry matematiky
FEL ČVUT

 

 

RNDr. Jan Buša, CSc.

Technická univerzita v Košiciach

 

Open source systém počítačovej algebry
wxMaxima

 

čtvrtek  15. září 2016  od  10:00

 

Zikova 4,  Praha 6,  2. poschodí,  místnost č. 30  (Z4:B2-351)

 

Abstrakt.

V úvode bude poskytnutá informácia o riešení projektu KEGA -
"Využitie open source softvéru vo výučbe na vysokých školách".
Budú uvedené niektoré odkazy na open source softvér. Ako príklad
bude uvedený program wxMaxima, jeho používateľské prostredie
a riešenie vybraných úloh preberaných v rámci matematických
predmetov na FEI TU v Košiciach (zatiaľ bez nasadenia softvéru).

 

 

 

Archiv

Přednáška M. Korbeláře
Přednáška J. Hladkého
Přednáška T. Schlumprechta
Přednáška J. Velebila
Přednáška M. Korbeláře
Přednáška P. Zizlera
Přednáška A. Zsáka
Přednáška J. Talponena
Přednáška J. Spurného
Přednášky P. Zizlera a J. Adámka
Přednáška T. Schlumprechta
Přednáška P. Hájka
Přednáška K. Roegner
Přednáška J.D.M. Wrighta
Letní semestr 2009/2010
Letní semestr 2008/2009
Letní semestr 2007/2008
Zimní semestr 2007/2008
Letní semestr 2006/2007
Zimní semestr 2006/2007