katedra matematiky   Výzkum
  Kolokvia

 

Matematická kolokvia
katedry matematiky
FEL ČVUT

 

 

Tomáš Kroupa

ÚTIA AV ČR

 

Pravděpodobnostní algebry
ve dvou-sortové varietě

 

pátek  19. května 2017  od  14:00

 

Zikova 4,  Praha 6,  2. poschodí,  místnost č. 30  (Z4:B2-351)

 

Abstrakt.

V přednášce zavedeme zobecněný pojem pravděpodobnosti (stavu)
jako aditivního zobrazení mezi svazově uspořádanými grupami. Stav
lze interpretovat jako unární operaci v jisté dvou-sortové algebraické
struktuře. Všechny takové algebry tvoří (dvou-sortovou) varietu a lze
na ně tak aplikovat konstrukce a pojmy běžné v univerzální algebře.
Pomocí známého aparátu afinní reprezentace grup na stavových
simplexech charakterizujeme volnou algebru. Zmíníme některé
aplikace, jako je např. konstrukce “rovnoměrného” rozdělení
na Booleově algebře konečných množin a jejich doplňků.

 

 

 

Archiv

Přednáška M. Dostála
Přednáška J. Buši
Přednáška M. Korbeláře
Přednáška J. Hladkého
Přednáška T. Schlumprechta
Přednáška J. Velebila
Přednáška M. Korbeláře
Přednáška P. Zizlera
Přednáška A. Zsáka
Přednáška J. Talponena
Přednáška J. Spurného
Přednášky P. Zizlera a J. Adámka
Přednáška T. Schlumprechta
Přednáška P. Hájka
Přednáška K. Roegner
Přednáška J.D.M. Wrighta
Letní semestr 2009/2010
Letní semestr 2008/2009
Letní semestr 2007/2008
Zimní semestr 2007/2008
Letní semestr 2006/2007
Zimní semestr 2006/2007