katedra matematiky   Výzkum
  Kolokvia

 

Matematická kolokvia
katedry matematiky
FEL ČVUT

 

Miroslav Olšák

MFF UK Praha

 

Nejslabší netriviální
idempotentní podmínka

 

pátek  1. prosince 2017  od  14:30

Jugoslávských partyzánů 1580/3,  Praha 6
 5. podlaží,  místnost č. 507  (JP:B1-507)

 

Abstrakt.

Rovnicová podmínka je množina rovnic v nějakém algebraickém jazyce. Říkáme,
že abstraktní algebra splňuje příslušnou rovnicovou podmínku, pokud v ní lze najít
termy splňující předepsané rovnice. Podíváme se na jednu netriviální rovnicovou
podmínku, která implikuje každou netriviální idempotentní rovnicovou podmínku.

 

Weakest nontrivial idempotent equations

An equational condition is a set of equations in an algebraic language, and an algebraic
structure satisfies such a condition if it possesses terms that meet the required equations.
We will explore a single nontrivial equational condition which is implied by any
nontrivial idempotent
equational condition.

 

 

 

Archiv

Přednáška T. Kroupy
Přednáška M. Dostála
Přednáška J. Buši
Přednáška M. Korbeláře
Přednáška J. Hladkého
Přednáška T. Schlumprechta
Přednáška J. Velebila
Přednáška M. Korbeláře
Přednáška P. Zizlera
Přednáška A. Zsáka
Přednáška J. Talponena
Přednáška J. Spurného
Přednášky P. Zizlera a J. Adámka
Přednáška T. Schlumprechta
Přednáška P. Hájka
Přednáška K. Roegner
Přednáška J.D.M. Wrighta
Letní semestr 2009/2010
Letní semestr 2008/2009
Letní semestr 2007/2008
Zimní semestr 2007/2008
Letní semestr 2006/2007
Zimní semestr 2006/2007