katedra matematiky   Výzkum
  Kolokvia

 

Matematická kolokvia
katedry matematiky
FEL ČVUT

 

 

doc. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D.

MFF UK Praha

Baireovské třídy L1-preduálů a C*-algeber

pondělí  18. listopadu 2013  od  10:00
Zikova 4,  Praha 6,  2. poschodí,  místnost č. 30  (Z4:B2-351)

 

Abstrakt.

Cílem přednášky je podat přehled výsledků o vnitřních baireovských třídách komplexních Banachových prostorů.
Důraz bude kladen na tuto problematiku v L1-preduálech a C*-algebrách.

 

 

 

Archiv

Přednášky P. Zizlera a J. Adámka
Přednáška T. Schlumprechta
Přednáška P. Hájka
Přednáška K. Roegner
Přednáška J.D.M. Wrighta
Letní semestr 2009/2010
Letní semestr 2008/2009
Letní semestr 2007/2008
Zimní semestr 2007/2008
Letní semestr 2006/2007
Zimní semestr 2006/2007