Matěj Dostál

Photo Odborný asistent
Katedra matematiky
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika
Telefon/Phone: (+420) 2 2435 5105
E-mail: dostamat@fel.cvut.cz