Matěj Dostál

Photo Doktorand/PhD student
Školitel/Supervisor Jiří Velebil
Katedra matematiky
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Česká republika
Telefon/Phone: (+420) 2 2435 5125
E-mail: dostamat@fel.cvut.cz