Alena Gollová

Position:

Lector

Address:

Department of Mathematics

Faculty of Electrical Engineering

Czech Technical University in Prague

Technická 2, Prague 6, 166 27, Czech Republic

Phone:

(420) 224 355 106 (office)

E-mail:

gollova@math.feld.cvut.cz
Výuka v zimním semestru

Výuka v letním semestru

Materiály z dřívějších let