Mé roky v AS FEL

Než se blíže rozepíši o svém působení v AS FEL, nabízím své povídání o tom, co vlastně akademický senát dělá:
O senátu fakulty.

Jdeme na to:

Některé názory:
• V oblasti vzdělávání považuji za důležité nepodléhat dobovým módám, ale vycházet ze známých pedagogických zkušeností a faktů. Jsem vyloženě nešťastný ze současného systému 3+2, ale zatím není na obzoru cestička ven. Nevěřím v univerzálně platné poučky (co nejméně kontaktních hodin a podobně), forma výuky se musí přizpůsobit účelu. Předmět v prvním semestru by obvykle měl být učen jinak než předmět pro magisterské studium.
Anketu považuji za důležitý nástroj zpětné vazby, je ale nutné k ní přistupovat poučeně (aby se nezklouzlo od využití ke zneužití) a pracovat s ní plánovitě, živelný přístup totiž končí znechucením jak studentů, tak učitelů. Rozhodně by anketa neměla být jediným nástrojem hodnocení kvality výuky.
• Vědu považuji za důležitou a její podpora vedením vždy měla můj hlas. Zároveň ale považuji za nešťastné její přeceňování vůči pedagogice, díky působení v opačném směru se naštěstí zatím podařilo zabránit přechýlení do extrému. V oblasti vědy nevěřím na schopnost jednoho či dvou numerických ukazatelů postihnout kvalitu (což je ostatně opakovaně potvrzováno i ve vědeckých studiích a ve světě se již od tohoto přístupu ustupuje), redukovat výběrové a hodnotící procesy na magické číslo považuji za nebezpečnou myšlenku, jejíž nepříznivé dopady je možné již ve světě pozorovat. To ovšem neznamená, že neočekávám náročná hodnocení—jen jsem přesvědčen, že na otázku "co jsi dokázal" je třeba odpovědět konkrétně, ne číslem, a hodnotit věci v kontextu (problém s oněmi čísly je zejména ten, že totéž číslo znamená v různých oborech různé věci).

Psával jsem porůznu úvahy či memoranda. Zde jsou na ukázku některé texty blíže vystihující mé názory, někdy ovšem poplatné době:
• Do senátu mě přivedlo mé zklamání se stavem výuky poté, co jsem se vrátil z USA. Své názory prezentované po kouskách v různých diskusích jsem se v roce 2005 pokusil shrnout zde:
FEL dnes a zítra.
Nemám pocit, že bych na tom měl dnes mnoho měnit. S tím souvisí další úvaha, dodnes aktuální:
Škola jako business, škola a studenti.
A rovněž stále aktuální rozbor spolehlivosti ankety:
metodika využití ankety.
• Aktivity v oblasti výuky čas od času vyústily v rozličné návrhy.
Náměty k podpoře výuky sepsané přes Vánoce 2005.
Analýza stavu ankety z roku 2006, která nastartovala změny v anketě vedoucí k současnému stavu.
V roce 2010 Pedagogická komise AS FEL podpořila mé návrhy na změny v anketě, viz body 2 a 3 v zápisu.
Návrhy na změnu v anketě z roku 2011, které se z větší části ujaly.
• Pro srovnání můj volební program z roku 2006.
• Asi nejnáročnějším senátorským obdobím jsem prošel hned ve svém prvním funkčním období. Pokud to někoho zajímá:
Trocha historie, v roce 2006 jsem se ohlédl zpět na mé působení v období bojů okolo odvolání děkana. Ponecháno bez editace.
AS FEL a odvolání děkana je můj osobní osobní pohled na celou záležitost. Snažil jsem se tehdy odpovědět na časté otázky akademické obce, která se většinou o dění v senátu nezajímala a odvolání ji překvapilo. Jako doplněk jsem do jednoho souboru sesunul své tehdejší články ze Studenta.