Doplňkový seminář z matematiky aneb Bezpečná matematika

V roce 2012 jsem navrhl a vytvořil doplňkový seminář s matematiky, který v současnosti FEL ČVUT nabízí (bezplatně) všem svým studentům prvního ročníku.

Co to je:
Jde o procvičování látky, na kterou tradičně selhává okolo poloviny studentů u zkoušky z matematické analýzy v prvním semestru. Nejde o formální kurs—není třeba se zapisovat, na konci není zápočet, zkouška ani kredity. Pokud student cítí, že potřebuje pomoci s některým tématem, tak si prostě z nabízených vybere hodinu, která mu vyhovuje, a přijde.

Hodiny probíhají formou "worksheet". Studenti dostanou zadány příklady, které samostatně vypracovávají. Tím dostanou cennou zpětnou vazbu o svých skutečných znalostech a lépe se připraví na zkoušky. V případě potřeby se přihlásí u vyučujícího o pomoc. K některým tématům může být i krátký výklad. Na konci sezení se dozví správné výsledky a bude čas na případnou diskusi.

Kde, kdy a co:
Organizačně a personálně tento seminář zajišťuje katedra fyziky, dotazy o konání (termíny, místnosti) tedy směřujte k ní, nejprve ale prohrábněte stránky FEL.
Co se na semináři probírá? Pokud se vám seminář nevejde do rozvrhu, můžete si zkusit počítat sami.
Seminář #1 (práce s výrazy, limita funkce):
zadání a řešení
Seminář #2 (komplexní čísla, geometrie, limita funkce):
zadání a řešení
Seminář #3 (definiční obor, limita funkce, derivace):
zadání a řešení
Seminář #4 (opáčko; zajímavější limity a derivace):
zadání a řešení
Seminář #5 (opáčko: lepší limity a derivace; průběh funkce, lehké integrály):
zadání a řešení
Seminář #6 (opáčko: limity a derivace a průběh funkce; běžné integrály)
zadání a řešení
Seminář #7 (opáčko; lepší integrály; lineární algebra: determinant a soustavy):
zadání a řešení
Seminář #8 (opáčko analýzy se zajímavějšími příklady; lineární algebra: vektorové prostory—snadné intro):
zadání a řešení
Seminář #9 (opáčko analýzy se zajímavějšími příklady; lineární algebra: soustava s parametrem, lineární prostory):
zadání a řešení
Seminář #10 (opáčko analýzy a lineární algebry, s občasnými lepšími příklady):
zadání a řešení

Pár rad:
Nechoďte na seminář s tím, že nic nevíte a třeba se trochu poučíte. Možná ano, ale efektivita bude velmi nízká. Základy (vzorečky, postupy) byste měli znát z přednášek a cvičení, cílem semináře je tuto vstupní znalost zdokonalit a uspořádat, dovést na vyšší úroveň.
Úplně nejlepší je podívat se na ty příklady velice zběžne už před seminářem, některé třeba uděláte hned, ty problémovější si zkusíte na semináři, kde přijde vhod možnost konzultace s vyučujícím.

Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu ohledně náplně seminářů/pracovních listů. Pokud máte pocit, že by vám to pomohlo více v trochu jiné podobě, rozhodně se mi ozvěte.