A8B01DEN - Diferenciální rovnice & numerické metody

Nabídka:
sylabus s nejdůležitějšími informacemi o kursu.
Přehled probírané látky: stručný obsah po týdnech a přehled definic a vět, který silně doporučuji vytisknout a nosit na přednášky.
• Informace o semestrální písemce a projektu. Ukázková semestrální písemka.
Semestrální projekt pro jaro 2019
Informace o zkoušce.
• Typická zkoušková písemka.
Video z přednášek

Vstupní informace: Výuka probíhá v učebně 459, kde má každý student k dispozici terminál nabízející přístup k serveru kepler. Základní návod je zde. Každý student bude mít na kepleru účet, na kterém si můžete hrát, popřípadě dělat (a odevzdávat) semestrální projekt, ale všechno lze v pohodě zvládnout i po nalogování jako host. Další podrobnosti viz přednášky a cvičení.

Lecture notes neboli miniskriptum pro tento kurs (vybrané partie).
1. Chyba
2. Numerické integrování a derivování
3. Hledání kořenů
4. Matice numericky
5. ODR numericky
6. Transformace
7. parciální diferenciální rovnice

Nějaké věci:
Tabulka k nácviku odhadu pravé strany u ODR.

Rešené příklady na ODR s podrobným řešením:
1. analýza řešení.
2. separabilní rovnice.
3 & 4. lineární rovnice.
5. & 6. soustavy.
7. variace.

Cvičné příklady na ODR a stručná řešení:
1. analýza řešení.
2. separabilní rovnice.
3. homogenní lineární rovnice.
4. lineární rovnice.
5. homogenní soustavy.
6. soustavy.
Rešené příklady s řadami s podrobným řešením (příklady 14 a 15).
Cvičné příklady s řadami (hlavně příklady 71 a 72) a stručná řešení.

Maple:
Pokud chcete na vlastním počítači používat knihovnu NumericalMethods, stáhněte si soubory
NumericalMethods.mla (knihovna příkazů)
NumericalMethods.hdb (knihovna Help) nebo NumericalMethods.help (knihovna Help od verze 18)
a dejte do knihovní složky vašeho Maple, tradičně to bývá .../Maple/lib/. Další informace viz stránky o Maple.