A4B01DMA Diskrétní matematika: Přehled látky

Týdenní rozvrh
Budu se snažit následovat tento rozvrh, ale nemohu ručit za případné změny způsobené vyšší mocí (nemoc, přírodní katastrofa atd) či tím, že mě uprostřed přednášky popadne inspirace.

Týden 1: Dělitelnost, (rozšířený) Euklidův algoritmus.
Cvičení: Opakování logiky.
Předtištěné texty k přednášce.

Týden 2: Kongruence, počítání modulo.
Cvičení: Euklidův a Bezoutův algoritmus, důkazy s dělitelností.
Předtištěné texty k přednášce (i k další).

Týden 3: Prostor Zn. Kódování.
Cvičení: Euklidův a Bezoutův algoritmus, důkazy s dělitelností.
Předtištěné přednášky: viz předchozí..

Týden 4: Rovnice nad celými čísly.
Cvičení: Počítání v Zn, důkazy.
Předtištěné texty k přednášce.

Týden 5: Binární relace.
Cvičení: Rovnice nad celými čísly.
Předtištěné texty k přednášce.

Týden 6: Upořádání, dobře uspořádané množiny.
Cvičení: Důkazy vlastností konkrétních relací.
Předtištěné texty k přednášce (i k další).

Týden 7: Ekvivalence. Zn revisited. Intro o zobrazení.
Cvičení: Písemka 1. Uspořádání.
Předtištěné texty k přednášce o zobrazení.

Týden 8: Zobrazení. Mohutnost množin.
Cvičení: Uspořádání, ekvivalence, důkazy faktů o relacích.
Předtištěné přednášky: viz předchozí.

Týden 9: Indukce a rekurze.
Cvičení: Zobrazení.
Předtištěné texty k přednášce (i k další).

Týden 10: Indukce a rekurze. Posloupnosti.
Cvičení: Důkazy indukcí.
Předtištěné texty k přednášce o posloupnostech.

Týden 11: Rekurentní rovnice, lineární homogenní případ.
Cvičení: Písemka 2. Důkazy indukcí.
Předtištěné texty k přednášce (i k další).

Týden 12: Nehomogenní lineární rekurentní rovnice. The Master theorem.
Cvičení: Indukce. Řešení homogenních lineárních rekurentních rovnic.
Předtištěné přednášky: viz předchozí.

Týden 13: Příklady rekurentních rovnic. Kombinatorika.
Možná binární operace. Nebo taky ne.
Cvičení: Lineární rekurentních rovnice. Důkazy.
Předtištěné texty k přednášce o kombinatorice.
Předtištěné texty k přednášce o binárních operacích.