DMA: Závěrečná zkouška

Hlavní částí zkoušky je písemka, která rozhodne o přežití. Pokud přežijete (viz pravidla v syllabu), můžete se pokusit o vylepšení známky u ústní zkoušky. Tam si popovídáme o teorii, cílem je rozpoznat, nakolik si student porozuměl s matematikou, což se nejlépe dělá na důkazech. Takže víte, co čekat. Ústní se obvykle konají ve stejný den jako písemka. Rozhodně neodcházejte, dokud nevíte, kdy a kde se dozvíte výsledky.

Písemka

Bude se skládat z pěti hlavních příkladů, které pokryjí hlavní témata, jednoho abstraktního důkazu pár otázek na okrajovější témata. Pro další detaily viz ukázková písemka.

Na zkoušku si s sebou vezměte nějaké papíry (2 až 4 listy A4 obvykle stačí) a jeden dvojlist (například vytrhnutý z běžného sešitu A4), který poslouží jako košilka pro odevzdání vaší písemky. Na jeho vnější stranu napište své jméno a nakreslete tabulku na body:

 1:       
 2:       
 3:       
 4:       
 5:       
 6:       
 7:       
 8:       
 Σ:       

Nepoužívejte prosím čtverečkovaný papír, a jestli už z nějakého důvodu musíte, tak použijte pero jiné barvy, ale ne červené.
Nepermutujte pořadí příkladů, a pokud na jedné straně řešíte více příkladů, nějak je vizuálně výrazně oddělte. Pokud zkoušející nedokáže vaše řešení najít, dostanete nula bodů.

Doporučená příprava je jasná, počítat si podobné příklady a u toho počítání přemýšlet nad postupem.

Hodně štěstí.