Matematická analýza samostudiem (e-learningový modul)

Tento projekt je určen jako průvodce pro studenty, kteří se chtějí či potřebují samostatně naučit základní výpočetní techniky pro úvodní kurs analýzy. Jedná se zejména o studenty kombinovaného studia, ale využijí jej i studenti presenční, kteří se chtějí látce věnovat v semestru. Cílem je naučit se spolehlivě počítat klíčové typy příkladů. Se znalostí těchto základů pak již bude pro studenta výrazně snažší zvládnout i pokročilejší výpočty. Očekává se, že teoretické souvislosti student získá prostřednictvím standardní studijní literatury či přednášek, proto se jim zde nevěnujeme.

Pokyny:
Učivo je rozděleno do desíti etap. Každý pracovní list začíná pěti příklady, které by se student měl naučit řešit. Následují odkazu na látku k nastudování, vzorové příklady a cvičné příklady, hlavním zdrojem je Math Tutor. Když má student pocit, že je připraven, zkusí vyřešit oněch pět motivačních příkladů. Jsou to příklady základní a přímočaré, takže se očekává, že student je nakonec bude schopen vyřešit rychle a spolehlivě.

Pokud se rozhodnete studovat pomocí tohoto modulu, zkuste se na mne obrátit e-mailem. Pokud budu mít volné kapacity, můžeme se domluvit, že mi budete řešení pěti motivačních příkladů posílat a já je okomentuji. Toto je možné opakovat, dokud je nevyřešíte správně.

Zdroje ke studiu:
  • Math Tutor
  • Materiály o matematické analýze jedné proměnné
  • Materiály o matematické analýze více proměnných


Pracovní listy:
  • Etapa 1: Definiční obor, limita
  • Etapa 2: Limita a spojitost
  • Etapa 3: Derivace
  • Etapa 4: Limita s l'Hospitalem
  • Etapa 5: Taylorův polynom, průběh funkce
  • Etapa 6: Integrál substitucí a per-partes
  • Etapa 7: Integrál s parciálními zlomky
  • Etapa 8: Aplikace integrálu
  • Etapa 9: Posloupnosti a řady
  • Etapa 10: Funkce více proměnných

 

 

 

Sponzor modulu:

  Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti