Funkce více proměnných a geometrická intuice (e-learningový modul)

Teorie funkcí více proměnných se zvládá mnohem snáze, když si student dokáže propojit dění algebraické (výpočty a postupy) s jejich geometrickým významem. Cílem tohoto modulu je poskytnout základní geometrické představy týkající se grafu, derivování a integrování u funkcí více proměnných.

Nabízíme ke studiu několik kapitol, které by měly přiblížit hlavní myšlenky, často v mírně zjednodušenější formě. Korektnější a úplnější výklad je možné nalézt ve standardní studijní literatuře nebo v miniskriptu, které zde také nabízíme.

Kapitoly ke studiu:
  • Funkce více proměnných: Definiční obor a graf (metody pro vizualizaci)
  • Derivování funkcí více proměnných
  • Lokální extrémy funkcí více proměnných
  • Integrování funkcí více proměnných
  • miniskriptum k úvodu do funkcí více proměnných

Nabyté znalosti si můžete vyzkoušet na příkladech k procvičování:
  • Derivace a geometrie.   Stručná řešení.
  • Extrémy.   Stručná řešení.
  • Integrály.   Stručná řešení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzor modulu:

  Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti