Materiály k obyčejným diferenciálním rovnicím

(For some things in English see below.)

Řešené příklady: Zde najdete hlavní typy příkladů s podrobným řešením.
 • 1. analýza řešení.
 • 2. separabilní rovnice.
 • 3 & 4. lineární rovnice.
 • 5. variace.
 • 6. & 7. soustavy.

Příklady na procvičování: Většina má tu správnou obtížnost pro písemky.
 • 1. analýza řešení.
 • 2. separabilní rovnice.
 • 3. homogenní lineární rovnice.
 • 4. lineární rovnice.
 • 5. variation.
 • 6. homogenní soustavy.
 • 7. soustavy.
 • 8. posouzení metod.

Anglicky psanou učebnici zahrnující také obyčejné diferenciální rovnice najdete níže.

Obsah nahraných přednášek na Youtube najdete zde.

Resources on ordinary differential equations

Solved problems: Here you will find problems of key types with detailed solutions.
 • 1. analysis of solutions.
 • 2. separable equations.
 • 3 & 4. linear equations.
 • 5. variation.
 • 6. & 7. systems.

Practice problems: Most of them are of the right difficulty for exams.
 • 1. analysis of solutions.
 • 2. separable equations.
 • 3. homogeneous linear equations.
 • 4. linear equations.
 • 5. variation.
 • 6. homogeneous systems.
 • 7. systems.
 • 8. judging methods.

Textbook: Ordinary Differential Equations and Numerical Mathematics.

The concents of recorder lectures on Youtube can be found here.