Vybrané materiály a poznámky k předmětům

Matematika 2 (B0B01MA2(A)

Matematická kryptografie (MKR)

Matematicka pro výpočetní techniku (A7B01MCS)

Matematická teorie signálů (XP01MTS)

Matematika2 (X01MA2)

Lin. algebra a aplikace (A0B01LAA)

Všehochuť
Je-li něco nepochopitelného v učebnici,
není to vždy chyba nechápajícího.

Budu vděčný za připomínky k textům.
Josef Hekrdla