Miroslav Korbelář


Zařazení: odborný asistent
Tel.: (+420) 224 355 124
E-mail: korbelar@math.feld.cvut.cz
Poštovní adresa: Katedra matematiky
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze
Technická 2, 166 27 Praha 6
Czech Republic

Kancelář: ČVUT CIIRC budova B
Jugoslávských partyzánů 1580/3
5. podlaží

Konzultační hodiny: Čt 11.00-14.00 nebo po domluvě.

Výuka

Výzkum


Témata studentských prací