Click => foto s výhledem      RNDr. Aleš Němeček

od 1. 3. 2021 postupně realizován ANexit K13101 ANexil/azyl K13133
od 1. 10. 2020 lektor (zabývající se pouze výukou podle rozvrhu ZS 2020/2021 - od 1. 11. přechod na částečný úvazek)
do 30. 9. 2020 odborný asistent, tajemník, správce rozpočtu, rozvrhář, ped. referent, správce subsítě (a další role v KOSu a FISu), "stěhovák a tak trochu architekt" katedry matematiky (K13101),
Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze (kancelář: ČVUT CIIRC budova B, Jugoslávských partyzánů 1580/3 5. podlaží, pracovna B-532), 166 27 Praha, Česká republika

E-mail: ales.nemecek@fel.cvut.cz
Telefon: +420 22435 5132 (přesměrováno na mobil, takže použitelné)


Pedagogická praxe

Přednášky: Matematika v Maple (B0B01MVM), Počítačové algebraické systémy (A8B01CAS); dříve Matematické aplikace, Komplexní analýza a Numerické metody, Počítačové algebraické systémy (X01PAS).

Cvičení: Numerické metody (B4B01NUM), Matematika v Maple (B0B01MVM), Počítačové algebraické systémy (A8B01CAS), Diferenciální rovnice a numerika (B0B01DRN); dříve základní kurzy matematiky (Matematika 1, Matematika 2, Úvod do algebry), Počítačové algebraické systémy (X01PAS).

Ocenění děkanem za vynikající pedagogický výkon v zimním semestru 2017/2018 (předměty B0B01MVM a B4B01NUM).

Odborné zájmy

  Nositel a koordinátor (řešitel, spoluřešitel) projektů a grantů

PublikacePoslední úprava: listopad 2020 (drobnosti průběžně)