Dept. of mathematics  Skripta
 Numerické metody

Doc. Ing. Mirko Navara, DrSc.

RNDr. Aleš Němeček

Numerické metody


Technické poznámky

Skriptum vyšlo ve Vydavatelství ČVUT, Zikova 4, 166 36 Praha 6, v únoru 2003 jako 10166. publikace. Má 142 strany a 63 obrázků. Náklad 300 výtisků. Cena byla vydavatelstvím stanovena na 72,- Kč a v září 2004 zvýšena na 76,- Kč. Pro dotisk 1. vydání v nákladu 700 ks (na pultech by měl být začátkem prosince 2005) opět zvýšena na 126,- Kč.

Odkazy


Na dalším se (občas) pracuje.

(Nebo spíše nepracuje.)
Datum poslední aktualizace: 6. prosince 2010