Zpět na domovskou stránku.

Toto je oficiální stránka textu Abstraktní a konkrétní lineární algebra. Lze si zde stáhnout

Za úplnost a správnost dřívějších versí, vystavených na jiných stránkách než na této, neručím.

Názvy jednotlivých kapitol:

 1. Lineární prostory (nad obecným tělesem).
 2. Lineární zobrazení.
 3. Prostory konečné dimense.
 4. Lineární zobrazení z F^s do F^r.
 5. Vnější mocnina a determinant.
 6. Soustavy lineárních rovnic.
 7. Afinní podprostory a afinní zobrazení.
 8. Determinant čtvercové matice.
 9. Matice lineárního zobrazení.
 10. Vlastní hodnoty lineárního zobrazení.
 11. Jordanův tvar.
 12. Skalární součin.
 13. Banachovy a Hilbertovy prostory.
 14. Věta o hlavních osách a SVD rozklad matice.
 15. Ortogonalita vzhledem k bilineární formě.
 16. Kvadratické a symplektické prostory. (Kapitola není ještě plně sepsána.)
 17. Kvadratické prostory nad \R. (Kapitola není ještě plně sepsána.)

Názvy jednotlivých dodatků:

Poslední změna: 18.9.2017