Matematika 2

Veronika Sobotíková

katedra matematiky FEL ČVUT Praha

Na tomto místě najdete materiály, které jsem připravila pro studenty bývalého oboru EaI, kterým jsem přednášela na elektrotechnické fakultě ČVUT předmět Matematika 2. První část obsahuje poměrně podrobný obsah mých přednášek, druhá pak příklady na procvičení probírané látky.

Materiály k přednáškám jsem začala na síti vystavovat kvůli tomu, že některé části přednášky nepíšu na tabuli, ale promítám. Chtěla jsem, aby studenti nemuseli blány opisovat. Bolí z toho ruka a také není jednoduché se při tom soustředit na výklad. Kromě toho promítám hlavně proto, že tak mohu některé partie projít rychleji a tím mi zbude víc času na vysvětlení věcí, které se mi zdají náročnější nebo důležitější, jako jsou například důkazy. Protože důkazy vět (ty, na které mám čas) na přednášce píšu na tabuli a přitom vysvětluji, ve vystavených materiálech je až na výjimky nenajdete. Podobně tu není uvedena většina řešení těch příkladů, které jsem počítala celé na tabuli.

Ke každému tématu přednášky jsou přidány příklady na procvičení. Vždy jsou nejdříve uvedena všechna zadání, za nimi pak následují výsledky. U výsledků jsou často uvedeny i mezivýsledky.

Při přepisování do elektronické podoby se snadno udělá chyba. Když si budete myslet, že jste nějakou našli, dejte mi určitě vědět. Buď chybu opravím, nebo Vám vysvětlím, proč o chybu nejde.Materiály k přednáškám

Kapitola Stránky Soubory Obrázky   (formát .jpg)   Poznámka
  1: Diferenciální rovnice 1. řádu   P1 - P6 ps, pdf          
  2: Diferenciální rovnice řádu n   P7 - P11 ps, pdf          
  3: Soustavy diferenciálních rovnic   P12 ps, pdf     Řešené příklady:   viz   SDR  
  4: Laplaceova transformace   P13 - P18 ps, pdf   KONV1   KONV2   O1   O2      
  5: Číselné řady   P19 - P23 ps, pdf        
  6: Posloupnosti a řady funkcí   P24 - P26 ps, pdf          
  7: Mocninné řady   P27 - P31 ps, pdf          
  8: Fourierovy řady   P32 - P35 ps, pdf       Integrály z periodických funkcí:   viz   PERIOD  
  Soustavy diferenciálních rovnic - řešené příklady   SDR ps, pdf          
  Integrály z periodických funkcí   PERIOD ps, pdf          Příklady k procvičení

  1. diferenciální rovnice 1. řádu ps, pdf
  2. diferenciální rovnice 1. řádu ps, pdf
  3. lineární diferenciální rovnice řádu n ps, pdf
  4. lineární diferenciální rovnice řádu n ps, pdf
  5. Laplaceova transformace ps, pdf
  6. Laplaceova transformace ps, pdf
  7. Laplaceova transformace ps, pdf
  8. číselné řady ps, pdf
  9. číselné řady ps, pdf
  10. funkční a mocninné řady ps, pdf
  11. Taylorovy řady ps, pdf
  12. součty řad, Fourierovy řady ps, pdf
  13. Fourierovy řady ps, pdf

 K prohlížení PostScriptových a PDF souborů můžete použít programy GSView a Acrobat Reader.

moje webová stránka